Dla bezrobotnychDla bezrobotnych

 Do działu zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy w celu pozyskania informacji dotyczących rejestracji, przyznawania świadczeń, możliwościach aktywizacji i wspierania zatrudnienia. 

Dla pracodawcówDla pracodawców

 Zapraszamy pracodawców poszukujących pracowników oraz możliwości wsparcia przy zatrudnieniu osób bezrobotnych.  

Dla niepełnosprawnychDla niepełnosprawnych

 W dziale znajdują się informację, które pomagają społecznie integrować osoby niepełnosprawne. 
 

08.02.2016Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wstrzymanie naboru

Informujemy, że z dniem 08.02.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Górze wstrzymuje nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Czytaj więcej
 

01.02.2016Nabór wniosków - działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Termin składania wniosków od dnia 02.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r. Osoby …
Czytaj więcej
 

22.01.2016Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skie…

Nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza do składania wniosków o…
Czytaj więcej
 

22.01.2016Nabór wniosków o refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza do składania wniosków o przyznanie refundacji. części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  skierowanych bezrobot…
Czytaj więcej
 

20.01.2016Dzień Otwarty Urzędu Pracy dla Pracodawców

„Dzień Otwarty Urzędu Pracy dla Pracodawców”   Zapraszamy  19 lutego 2016 roku, 10.00 – 13.00. Powiatowy Urząd Pracy w Górze, Sala informacji Zawodowej   Celem dnia…
Czytaj więcej
 

19.01.2016PITY za rok 2015 do odbioru !!!

W terminie od dnia 18.01. do 19,02.2016r. w siedzibie Urzędu;  pokój nr 12, wydawane będą informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla osób, które w 2015 roku …
Czytaj więcej
 

15.01.2016Nabór wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu …
Czytaj więcej
 

12.01.2016Spotkanie w sprawie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Górze oraz Green River Sp. z o.o.  ul. Zamkowa 1 Wąsosz,  zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości podjęcia zatrudnienia, które odbędzie się w dniu 16…
Czytaj więcej